Wednesday, September 15, 2010

Cara-cara untuk menguruskan manusia.

   Bidang yang terlibat dalam cara untuk menguruskan manusia ialah motivasi,pengaruh dan kuasa serta keberkesanan.Menurut Abraham Maslow motivasi ialah bangunkan hiraki keperluan untuk membuktikan teori bahawa perangai manusia dipandu oleh keperluan tertentu.Maslow menyatakan bahawa manusia mempunyai kualiti unik yang membolehkan mereka membuat pilihan dan mengawal kehidupan. Frederick Herzberg banyak menulis tentang faktor motivasi pekerja.Antaranya ialah faktor motivational iaitu pencapaian,pengecaman,kerja,tanggungjawab,peningkatan,dan pertumbuhan,menghasilkan kepuasan kerja.

      Kedua faktor kebersihan iaitu sekiranya tiada akan menghasilkan ketidakpuasan,tetapi tidak memotivasi pekerja.Contoh gaji yang lebih besar,lebih penyeliaan dan persekitaran kerja yang lebih menarik.Douglas McGregor mempelapori pendekatan manusia terhadap pengurusan pada 1960-an.Teori X memperkatakan bahawa pekerja tidak suka dan mengelakkan kerja,oleh iu pengurus mesti  memaksa atau mengugut agar pekerja melakukan tugas.Teori Y mengatakan bahawa individu menganggap bahawa kerja adalah sesuatu yang alami seperti bermain atau berehat dan sukakan kepuasan harga diri.Teori Z ialah diperkenalkan oleh William Ouchi dan berasaskan pendekatan Jepun untuk memotivasi pekerja,menekankan kepercayaan, kualiti pembuatan keputusan secara muafakat dan nilai adat.Sesuatu kerja akan menjadi lebih mudah untuk berjaya apabila pengurus mempengaruhi pekerja dengan kepakaran dan cabaran kerja.Kuasa adalah kebolehan untuk mempengaruhi sikap pekerja agar berbuat sesuatu seperti paksaan,sah,pakar hadiah dan pemujuk.

               Terdapat 7 keberkesanan yang dipanggil Covey's 7 habits iaitu pengurus boleh menggunakan covey'habits untuk meningkatkan keberkesanan dalam organisasi dengan pekerja iaitu mestilah proaktif,bermula dengan apa yang difikirkan kemudian,letakkan keutamaan pada haknya,fikirkan win-win,car dulu untuk faham dan kemudian fahamkan,bertenaga,dan asahkan kebolehan.
 
 

No comments:

Post a Comment