Thursday, August 26, 2010

Maksud pengurusan

Satu kaedah untuk mempelajari cara pentadbiran awam menguruskan tugasnya secara amali atau mempraktikannya ialah dengan memperkenalkan teori,berkenaan organisasi secara umum.Setiap ahli melalui arah"pertalian" itu meletakkan kerja dan tanggungjawab kakitangan bawahnya,mengikut dalam bidang kuasanya itu.Ini juga ditentukan pula oleh ketuanya,hinggalah ke kemuncak organisasi itu,yang dipegang oleh seorang ketua atau lembaga.Dengan ini memberi satu bentuk stuktur pengurusan atau satu birokrasi

No comments:

Post a Comment